ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

ZŠ a MŠ Puklice    

 

            Základní a mateřská škola Puklice je příspěvková organizace obce Puklice. Vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školního stravování. Naše základní škola je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky.

            Budova školy je umístěna v horní části obce nedaleko zastávky autobusu, je tedy dobře dostupná nejen místním žákům, ale i těm dojíždějícím.

            Výuka se nese v duchu hesla „Škola pro všechny“, což je také název Školního vzdělávacího programu. Aktivně se podílíme na inkluzivním vzdělávání, začleňujeme tedy děti s různými speciálními potřebami do běžných tříd, což je přínosné pro všechny zúčastněné.

            Naše základní škola nabízí klidné a rodinné prostředí, které je zajištěno nižšími počty žáků ve třídách. Pedagogové tak mohou k žákům přistupovat individuálně a poskytnout zvláštní péči nejen žákům integrovaný (poruchy učení aj.), ale i těm nadaným.  

            Snažíme se vést žáky ke zdravému životnímu stylu, a proto jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“.

            Žáci si mohou vybírat z řady zájmových kroužků, které navštěvují po celý školní rok. Dále mají možnost přihlásit se na plavecký výcvik, který probíhá v prostorách plaveckého bazénu E. Rošického v Jihlavě (1. stupeň) a na lyžařský výcvik (2. stupeň).

            Během školního roku se zapojujeme do řady kulturních a společenských akcí a podílíme se na jejich organizaci. Jedná se například o oblíbené Čertovské kování, Halloweenskou noc, Rozsvícení vánočního stromu v Puklicích, Vánoční jarmark, Karneval a další.

            Žáci se pravidelně účastní celostátních testů a školních i okresních olympiád, kde si mohou ověřit a porovnat své znalosti a dovednosti. Na základě dlouholeté spolupráce se společností SCIO disponujeme certifikátem za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání. Cílem všech pedagogů je kvalitní příprava žáků na přechod na střední školy nebo střední odborná učiliště.