ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Zaměstnanci

tel. číslo do sborovny: 725 711 576

Konzultační hodiny - po domluvě s vyučujícím. 

I. stupeň

Příjmení, jméno

vyučovací předměty

třídnictví

kontakt

konzultační hodiny

Doležalová Markéta

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka III. ročníku 

 e-mail: dolezalova.m@zspuklice.cz

 

Fišerová Lucie

předměty pro 1. stupeň

německý jazyk

tř. učitelka I. ročníku

 e-mail: fiserova.l@zspuklice.cz

 

 

Kubátová Gabriela

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka II. ročníku

 e-mail: kubatova.g@zspuklice.cz

 

Seidlová Renata

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka V. ročníku

 e-mail: seidlova.r@zspuklice.cz

 

Tarasová Miroslava

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka IV. ročníku

asistentka žáků se SPU

výchovná poradkyně

 e-mail: tarasova.m@zspuklice.cz

 

II. stupeň

Dražilová Hana

anglický jazyk

tělesná výchova

tř. učitelka IX. ročníku

 e-mail: drazilova.h@zspuklice.cz

 

Göthová Vladimíra

chemie

fyzika

tělesná výchova 

pracovní činnosti

výchova ke zdraví

výtvarná výchova

tř. učitelka VI. ročníku

školní metodik prevence

 e-mail: gothova.v@zspuklice.cz

 

 

Chalupová Renata

přírodopis

zeměpis

informatika

zástupkyně ředitele školy

 

 e-mail: chalupova.r@zspuklice.cz

 

Ševčíková Alžběta

český jazyk

hudební výchova

výchova k občanství

tř. učitelka VIII. ročníku

 e-mail: sevcikova.a@zspuklice.cz

 

Němcová Jaroslava

tělesná výchova

dějepis

ředitelka školy

e-mail: reditel@zspuklice.cz

tel. 725 714 489

Smejkalová Mariana

český jazyk

dějepis

zeměpis

hudební výchova

výtvarná výchova

e-mail: smejkalova.m@zspuklice.cz

 

Stránská Andrea

matematika

tělesná výchova

tř. učitelka VII. ročníku 

 e-mail: stranska.a@zspuklice.cz

 

   

 

 

Bauerová Tereza

vychovatelka ve školní družině e-mail: druzina@zspuklice.cz

Crhánová Gabriela

vychovatelka ve školní družině  e-mail: druzina@zspuklice.cz

Kourková Iveta

asistentka pedagoga

 

 Vyziblová Žaneta

 asistentka pedagoga