ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Zaměstnanci

tel. číslo do sborovny: 725 711 576

 

I. stupeň

Příjmení, jméno

vyučovací předměty

třídnictví

kontakt

Doležalová Markéta

předměty pro 1. stupeň

hudební výchova - 6., 7. r.

tř. učitelka II. ročníku 

 e-mail: dolezalova.m@zspuklice.cz

 

Fišerová Lucie

předměty pro 1. stupeň

německý jazyk

tř. učitelka III. ročníku

 e-mail: fiserova.l@zspuklice.cz

 

 

Kubátová Gabriela

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka I. ročníku

 e-mail: kubatova.g@zspuklice.cz

 

Seidlová Renata

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka V. ročníku

 e-mail: seidlova.r@zspuklice.cz

 

Tarasová Miroslava

předměty pro 1. stupeň

výtvarná výchova  6., 7. r.

tř. učitelka IV. ročníku

asistentka žáků se SPU

výchovná poradkyně

 e-mail: tarasova.m@zspuklice.cz

 

II. stupeň

Bauerová Tereza

tělesná výchova/1. stupeň

vychovatelka ve školní družině

 e-mail: druzina@zspuklice.cz

 

Dražilová Hana

anglický jazyk

tř. učitelka VIII. ročníku

 e-mail: drazilova.h@zspuklice.cz

 

Göthová Vladimíra

chemie

fyzika

tělesná výchova 

výchova ke zdraví

výtvarná výchova

pracovní činnosti

školní metodik prevence

 e-mail: gothova.v@zspuklice.cz

 

 

Chalupová Renata

přírodopis

zeměpis

informatika

výchova k občanství

tř. učitelka IX. ročníku

 e-mail: chalupova.r@zspuklice.cz

Chytilová Radmila

český jazyk

hudební výchova

tř. učitelka VII. ročníku

 e-mail: chytilova.r@zspuklice.cz

 

Stránská Andrea

matematika

tělesná výchova

tř. učitelka VI. ročníku

zastupuje ředitelku školy 

v době její nepřítomnosti 

 e-mail: stranska.a@zspuklice.cz

 

     

Crhánová Gabriela

vychovatelka ve školní družině  

Kourková Iveta

asistentka integrovaného žáka

 

Němcová Jaroslava

dějepis

ředitelka školy

 e-mail: reditel@zspuklice.cz

tel. 725 714 489

 

Konzultační hodiny: po domluvě s vyučujícím