ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Zaměstnanci

I. stupeň

Příjmení, jméno

vyučovací předměty

třídnictví

kontakt

Doležalová Markéta

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka I. a II. ročníku 

 e-mail: dolezalova.m@zspuklice.cz

 tel. 721 093 555 

Fišerová Lucie

předměty pro 1. stupeň

německý jazyk

 e-mail: fiserova.l@zspuklice.cz

 tel. 723 380 081

 

Kubátová Gabriela

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka IV. a V. ročníku

 e-mail: kubatova.g@zspuklice.cz

 tel. 723 907 021

 

Tarasová Miroslava

předměty pro 1. stupeň

tř. učitelka III. ročníku

asistentka žáků se SPU

výchovná poradkyně

 e-mail: tarasova.m@zspuklice.cz

 

II. stupeň

Daňková Soňa

fyzika

chemie

přírodopis

přírodověda

rodinná výchova

konverzace v AJ

tělesná výchova

pracovní činnosti

školní metodik prevence

e-mail: dankova.s@zspuklice.cz

 tel. 721 977 275

Dražilová Hana

anglický jazyk

chemie

tř. učitelka VII. ročníku

 e-mail: drazilova.h@zspuklice.cz

 tel. 603 298 165

Chalupová Renata

přírodopis

zeměpis

vlastivěda

informatika

prvouka

tř. učitelka VIII. ročníku

 e-mail: chalupova.r@zspuklice.cz

Chytilová Radmila

český jazyk

výtvarná výchova

 e-mail: chytilova.r@zspuklice.cz

 

Stránská Andrea

matematika

tělesná výchova

svět práce

tř. učitelka IX. ročníku

 

zastupuje ředitelku školy 

v době její nepřítomnosti 

 e-mail: stranska.a@zspuklice.cz

 tel. 606 927 091 

Bauerová Tereza

vychovatelka

ve školní družině

 e-mail: druzina@zspuklice.cz

 tel. 733 739 655

Seidlová Renata

asistentka integrovaného žáka

 e-mail: seidlova.r@zspuklice.cz

Matoušková Jana

asistentka ŠD

 

Němcová Jaroslava

dějepis

občanská výchova

ředitelka školy

 e-mail: reditel@zspuklice.cz

 

Konzultační hodiny: po domluvě s vyučujícím