ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Výchovně vzdělávací nabídka

 

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hod. Děti přicházejí do školy do 8:00 hod. Mimo uvedené hodiny je možný odchod a příchod dětí po předchozí domluvě s učitelkou (bezpečnostní důvody – MŠ je uzavřena). Děti se ráno scházejí ve spodním oddělení. Ve spodním oddělení se odpoledne děti rozcházejí domů. Učitelky zodpovídají za děti do doby, kdy si je rodiče převezmou.

Denní řád se odvíjí od pevně stanovené organizace dne. Je však flexibilní, umožňuje reagovat na momentální potřeby dětí. Je kladen důraz na prostor pro spontánní hru během celého dne. Snahou učitelek je věnovat se dětem individuálně, ale také v menších skupinkách nebo v rámci celého kolektivu. Podporován je kontakt obou oddělení prostřednictvím společných akcí. Do denního programu jsou denně zařazovány řízené zdravotně pohybové aktivity.  Děti nejsou do činností nuceny. Vždy mají možnost výběru a nemusí se dané činnosti účastnit.

Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Vždy mají pro danou činnost připravené prostředí, kvalitní materiál a pomůcky. Třída je rozdělena do různých center (pohybové aktivity, výtvarné a pracovní aktivity, prostor pro námětovou hru, prostor pro hru s didaktickými pomůckami, relaxační zóna). Děti u učitelek nacházejí zázemí, klid, pocit bezpečí a soukromí.

Učitelky tvoří Třídní vzdělávací plán, který je v souladu se Školním vzdělávacím programem "Světluščina zahrádka" a s Rámcově vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Obsahem Třídního vzdělávacího programu jsou zpracovaná týdenní témata doplněná myšlenkovou mapou, která obsahuje dílčí vzdělávací cíle a nabídku činností, kterými tyto cíle učitelky naplní (předčtenářská a předmatematická gramotnost, pohybová výchova, hudební výchova, logopedie, polytechnická výchova, výtvarná výchova aj.) Týdenní témata a myšlenkové mapy jsou pak vždy umístěny v šatně, aby se rodič mohl informovat o tom, co se ve školce děje.

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.