ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Výchovné poradenství, metodik prevence

Výchovná poradkyně: Mgr. Miroslava Tarasová

Metodička prevence: Mgr. Vladimíra Göthová

 

Konzultační hodiny: dle domluvy

 

Důležité odkazy

Pedagogicko psychologická poradna Jihlava - www.pppjihlava.estranky.cz/
                           - www.atlasskolstvi.cz/