ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Školní družina

Vychovatelka: Bauerová Tereza

Email: druzina@zspuklice.cz

Na naší škole máme jedno oddělení školní družiny a oddělení školního klubu, které jsou vedeny jako jedno zařízení.

Školní družina se nachází v místnosti vedle I. třídy. Výhodou naší školy je hřiště, které podporuje pohybovou aktivitu dětí.

Děti se samy podílejí na výzdobě školy. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát a ukládat je.

Vybavení školní družiny hračkami a dalšími materiály je průběžně doplňováno a obměňováno.

Školní družina:

  • provoz 11:15 – 16:00

Školní klub:

  • ranní provoz