ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Školní družina a školní klub

Vychovatelky: Bauerová Tereza, Crhánová Gabriela

Email: druzina@zspuklice.cz

Na naší škole máme jedno oddělení školní družiny a oddělení školního klubu, které jsou vedeny jako jedno zařízení.

Školní družina se nachází v místnosti vedle I. třídy, školní klub ve kmenové třídě 4. ročníku. Výhodou naší školy je hřiště,

které podporuje pohybovou aktivitu dětí.

Děti se samy podílejí na výzdobě školy. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát a ukládat je.

Vybavení školní družiny hračkami a dalšími materiály je průběžně doplňováno a obměňováno.

 

Školní družina:

  • ranní provoz: 6:00 - 7:15 hod.
  • odpolední provoz: 11:15 - 12:10 hod.

 

Školní klub:

  • provoz 12:10 – 15:40 hod.