ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

SCIO

V rámci zhodnocení a zkvalitnění výuky využívá naše škola každoročně školní testování SCIO

Pravidelně jsou vybrané třídy 2. stupně testovány z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Tento projekt se nazývá "Stonožka". Dále využíváme projekt "Skate", kde si žáci ověří své znalosti z anglického jazyka. V obou dvou případech mají účastníci testování k dispozici osobní heslo, které jim umožní přístup k výsledkům.

Mimoto zjišťujeme skrze projekt "Dovednosti pro život", jak si žáci vedou v nejdůležitějších dovednostech pro současnost - schopnost řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy a pracovat s informacemi.

Pro vyučující testovaných předmětů jsou výsledky školního testování cennou pomůckou pro další vzdělávání.

 

Certifikát.jpg           SCIO.jpg