ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Recyklohraní3.jpg

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Baterie a drobné elektrospotřebiče (do velikosti max. mikrovlnné trouby) odevzdávejte své třídní učitelce, popř. p. uč. Tarasové.

Zdroj: http://www.recyklohrani.cz