ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Mléko do škol                      

Od šk. roku 2014/2015 je naše škola zapojena do projektu " Školní mléko". Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenčí fond (SZIF)

Oproti loňskému roku došlo ke změně, žáci obdrží ve šk. roce 2017/2018 každý měsíc zdarma 2 krabičky neochuceného mléka.