ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Dopravní výchova

Dopravní výchova na naší škole

Žáci se seznamují s pravidly silničního provozu již od první třídy v hodinách tělesné výchovy, prvouky a přírodovědy, které rozvíjí , prohlubují a používají také v jiných předmětech. Cílem je především využití znalostí v praxi – cestou do školy, při jízdě na kole, ve městě i při cestě do tělocvičny.

Ministerstvo dopravy – BESIP usiluje o co možná největší zapojení škol a žáků 4. tříd do výuky dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích. Dopravní výchova  se skládá z  hodin teoretické výuky, kterou děti mohou absolvovat s lektorem dopravní výchovy přímo  na dopravním hřišti. Následuje dalších  hodiny  věnované praktickému výcviku na dětském dopravním hřišti . Tato aktivita je zakončena zkouškou, přičemž ti žáci, kteří uspějí v závěrečném testu a jízdě po DDH, získají tzv. ,,Průkaz cyklisty“.

Naši žáci skládají  již tradičně  testy a závěrečné jízdy na dopravním hřišti v Jihlavě, výuku zajišťuje ZŠ Nad Plovárnou. Lektorky provedou žáky úskalím  křižovatek, testů i jízd – žáci si vyzkouší jízdu na kole v pruzích, orientaci na  kruhovém  objezdu , jízdu se semafory a další nástrahy cesty na silnici. Zkoušky by je měly připravit na skutečný provoz a minimalizovat nebezpečí, které je na silnici čekají.