ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Zápis do MŠ

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve šk.roce 2019/2020

Zápis do MŠ Světluška pro školní rok 2019/2020

Zápis do MŠ Světluška pro školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 6. května 2019 od 13:30 do 16:00 hod.
S sebou si vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný formulář potvrzený pediatrem (ke stažení zde: ŽÁDOST o přjetí do MŠ.pdf)
V případě rozvedených rodičů je potřeba doložit, komu dítě bylo svěřeno do péče.
 
Postup při podávání žádosti o přijetí dítěte do MŠ.
 • Zákonný zástupce si vyzvedne nebo stáhne "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání"
 • V době konání zápisu nových dětí do MŠ navštíví osobně s dítětem MŠ a odevzdá vyplněnou žádost potvrzenou lékařem (zák. č. 258/2000 Sb.§ 50 o povinnném očkování)
 • Termín zápisu do MŠ: 6. května 2019 od 13.30 do 16 hod. Místo konání: Mateřská škola Světluška Puklice, spodní třída. Odpovědná osoba za organizaci zápisu: ředitelka ZŠ a MŠ Puklice Mgr. Jaroslava Němcová.
 • Doklady, které si s sebou přinesete: Průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list.
 • Zákonný zástupce se seznámí s kritérii pro přijímání nových dětí do MŠ.
 • Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
 1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 2. věk dětí podle data narození - přijímány budou děti k celoenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu naplnění kapacity MŠ
 3. trvalé bydliště dítěte v Puklicích a přilehlých obcí
 • Zákonný zástupce obdrží pro své dítě registrační číslo, pod kterým bude zákonnému zástupci sděleno, zda jeho dostalo rozhodnutí o přijetí do MŠ.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka ZŠ a MŠ Puklice Mgr. Jaroslava Němcová v termínu do 30-ti dnů od podání žádosti. Seznam dětí pod jejich registračními čísly, které dostanou kladné rozhodnutí o přijetí do MŠ, bude vyvěšen v MŠ nejpozději do 6.6. 2019. Informaci o nepřijetí dítete do MŠ obdrží zákonný zástupce písemně.
 • Další informace: Pro snadnější adaptaci dítěte na MŠ je přínosné, aby dítě samostatně zvládalo sebeobsluhu, tzn. dokáže se samo oblékat, svlékat, samostatně se nají alespoň lžící, umí používat WC.
 • Kontakt pro informace o zápisu: 567 274 294.