ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MŠ 2020 - ROZHODNUTÍ ZDE.

Zápis dětí do mateřské školy Světluška pro školní rok 2020/2021

Z důvodu mimořádných opatření vlády a dle doporučení MŠMT proběhne letošní zápis k předškolnímu vzdělávání následovně:

 Termín zápisu: 2. 5. - 16. 5. 2020

Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte v mateřské škole a bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole.

Níže naleznete základní informace, kritéria přijetí, žádosti aj.

Případné další dotazy zodpoví vedoucí učitelka mateřské školy – Bc. Lucie Doležalová, dolezalova.lucie@zspuklice.cz, tel. 733 505 723.

 

Zápis dětí do mateřské školy Světluška pro školní rok 2020/2021

Postup při podání žádosti

Zveřejnění seznamu přijatých dětí

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání WORD

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání PDF

Zápisni list WORD

Zápisni list PDF