ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Dialog centrum     

Školní projekt "Adopce na dálku"

Ve školním roce 2012/2013 se ze strany žáků zrodil nápad pomoci některému z dětí, které v životě neměly tolik štěstí. 

Za pomoci paní učitelky Hany Šimkové, která vznikající projekt zaštítila, žáci vybrali chlapce, který přišel o otce a v silách matky není zajistit synovi základní vzdělání. Připravili si krátkou prezentaci a představili svoji myšlenku postupně všem třídám. A protože získali velkou podporu, mohl být školní projekt oficiálně zahájen.
Nyní je sedmiletý Frederick Ochieng Ochieng adoptován a všichni doufáme, že mu naše snažení dopomůže ke spokojenějšímu životu.

Frederick Ochieng Ochieng

Frederick je jedináček a žije pouze s ovdovělou matkou, jeho otec zemřel, když mu bylo pouze pár měsíců. 
Matka je venkovská farmářka. Frederick chodí do školky a je to velice šikovný chlapec.
Místo bydliště: Kisumu, vesnička Paponditi, Keňa.

Příběh školy v Paponditi

Seznamte se s životem v keňské vesnici Paponditi, kde stojí jedna z humanistických škol, kterou navštěvují "naše" děti. 
Představte si malou třídu, ve které je 70 dětí. Některé nemají lavici ani židli, tak sedí na zemi a nemají na co psát. Sedm desítek dětí v jedné třídě a jen jeden učitel. Jak jistě sami odhadujete, při těchto podmínkách není kvalita výuky příliš vysoká. Bohužel i to však byla realita malé vesnice Paponditi v Keni osm let zpátky.
V Keni je sice již několik let zavedena povinná a bezplatná školní docházka pro všechny děti, vláda však  značně podcenila nárůst počtu obyvatel a nezřídila dostatek škol s odpovídající kapacitou.
Tento stav zastihl všechny, tedy i obyvatele Paponditi. Poměr žáků na učitele byl tak velký, že se dalo pochybovat o tom, jestli se dětem opravdu dostane kvalitního vzdělání, které do života potřebují. Obyvatelé vesnice  však neseděli s rukama v klíně a rozhodli se vzniklou situaci řešit vlastními silami. Odsouhlasili mezi sebou  návrh na výstavbu nové školy. Školy pro jejich vlastní děti. Školy, která bude poskytovat to nejlepší možné vzdělání.
Postupem času se všem zúčastněným podařilo získat, a to také díky příznivcům z České republiky, potřebný finanční obnos, za který bylo možnost v roce 2009 přistavět další tři třídy prvního stupně a učebny druhého stupně základní  školy. Na světě tak byla kompletní škola nabízející kompletní základní vzdělání.
 

OBECNÉ INFORMACE O ADOPCI NA DÁLKU

Jak adopce funguje

Děti do projektu vybírají afričtí koordinátoři, kteří nejlépe znají místní poměry. Tyto děti jsou často sirotci, nebo vyrůstají v rodinách, které se nachází v tíživé životní situaci a nemohou si proto dovolit hradit školní výdaje.

“Adoptivní rodič” si vybere dítě z databáze, které by chtěl na dálku podporovat. Stát se jím může jednotlivec i skupina lidí, školní třída, komunita nebo třeba firma.

Už za 600 Kč měsíčně můžete dítěti změnit život. Roční částka na adopci dítěte v Guineji je 7500 Kč, v Keni 7200 Kč. Uhradí mu školné, uniformu, školní pomůcky, případně i základní zdravotní péči, batohy, obuv a podobně. Z toho:

  • 75 % částky obdrží přímo dítě
  • 13 % částky použijeme na provozní náklady projektu jak v ČR, tak v Africe
  • 12 % putuje na další rozvojové projekty Centra Dialog, jako je např. financování nákladnějších úprav škol

Minimální období, na které je dítě možné adoptovat, je 12 měsíců. 

Peníze jsou posílány přímo škole nebo koordinátorům na místě. Ti po konzultaci s rodinou dítěte zařídí zápis do nejvhodnější školy v okolí, zaplatí školné, nakoupí pomůcky a soustavně spolupracují s rodinou dítěte.

Jako “adoptivní rodiče” pak jednou až dvakrát za rok dostaneme vysvědčení, dopisy a fotografie od “adoptovaného dítěte”. Školní rok v Keni začíná v lednu, v Guineji v říjnu. V obou zemích se školní rok dělí do tří vyučovacích období, tzv. trimestrů. Některé školy vystavují dětem vysvědčení po ukončení každého trimestru, některé jen jednou za rok na konci školního roku.