ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Informace k návratu dětí do MŠ od 12. 4.Vážení rodiče, v následujícím článku naleznete podrobnější informace ohledně otevření MŠ.

Mateřská škola Světluška Puklice se otevře 12. dubna. Provoz mateřské školy bude od 6:00 do 16:00 hod.

Přijmout můžeme děti s povinným vzděláváním. Dále můžeme přijmout děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Tito rodiče musí doložit potvrzení od zaměstnavatele. Prosíme rodiče o informaci, zda do mateřské školy jejich dítě nastoupí (stačí SMS zpráva na školkový mobil +420 725 703 579).

Nezapomeňte si pro děti nahlásit stravu ve školní jídelně.

Děti nemusí mít v mateřské škole roušky. V MŠ je zákaz zpívání.

Dítě vykazující příznaky respiračního onemocnění nesmí být přijato.

 

TESTOVÁNÍ:

Vždy v pondělí a ve čtvrtek proběhne testování dětí. Pokud dítě nebude v tyto dny přítomno, podstoupí test hned následující den, kdy do MŠ přijde. U děti v MŠ může být u testování přítomen rodič. Při testování je povolena asistence rodiče. Pro testování bude určeno horní patro MŠ. Počítejte, prosím, s časovou rezervou 15 – 20 min.

V případě, že bude test pozitivní, zákonný zástupce je povinen dítě odvést z MŠ. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní
 • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin

 

Souhrnné informace pro Vás připravila v následujícím dokumentu ředitelka školy Mgr. Jaroslava Němcová. OBECNÉ INFORMACE PRO MŠ.pdf

 

V případě potřeby jsem Vám k dispozici na mailu dolezalova.lucie@zspuklice.cz nebo na tel. čísle +420 725 703 579.

 

Lucie Doležalová

vedoucí učitelka MŠ Puklice

 

 

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů