ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Záměry Tříkrálové sbírky a poděkováníTříkrálová sbírka 2016 v Puklicích

V letošním roce proběhl již 16. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Do obcí a ulic měst v regionu Oblastní charity Jihlava se vydalo kolem 1000 koledníků a uskutečnilo se několik doprovodných kulturních akcí.

Děkujeme žákům a pracovníkům ZŠ Puklice, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Také díky vašemu úsilí byla letošní Tříkrálová sbírka nejúspěšnější v celé její šestnáctileté historii.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 v regionu Oblastní charity Jihlava je 1 583 928,- Kč ze 400 pokladniček.

V obci Puklice se vybralo 17 114,-Kč, což je o 2 730,- Kč více než v loňském roce.

Záměry Tříkrálové sbírky Oblastní charity Jihlava v r. 2016

V roce 2016 předpokládáme další rozvoj našich služeb, který chceme částečně financovat právě z výtěžku Tříkrálové sbírky. Chtěli bychom zejména přispět na provoz služeb sociální péče na území naší působnosti a usnadnit tak život seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby.  Hlavním záměrem je spolufinancování vybudování Centra sociálních služeb Žižkova v Jihlavě, kde počítáme např. se vznikem nové služby Dům na půli cesty, určené pro děti odcházející do běžného života z dětských domovů či jiných pobytových zařízení. Část výtěžku poputuje do zahraničí na rozvojovou pomoc a také k mírnění dopadů válečných konfliktů či přírodních katastrof.

O účelném rozdělení výtěžku na jednotlivé záměry bude rozhodovat tříkrálová komise na základě předložených projektů. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

 

Roman Mezlík

koordinátor Tříkrálové sbírky