ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Žádost o ošetřovné elektronickyVážení rodiče,

školám je umožněno žádost o ošetřovné vyplnit online. V praxi to znamená, že žádost o ošetřovné vyplním, elektronicky ji podepíši a následně pošlu na Váš email. Z toho důvodu není nutná Vaše osobní návštěva školy pro vyzvednutí žádosti v papírové podobě (tuto možnost samozřejmě nadále také nabízím).

POKUD MÁTE ZÁJEM O ZASLÁNÍ ŽÁDOSTI ELEKTRONICKY, NAPIŠTĚ MI PROSÍM EMAIL NA reditel@zspuklice.cz, NEBO SMS NA ČÍSLO 725 714 489, KDE UVEDETE JMÉNO DÍTĚTE, JEHO DATUM NAROZENÍ A POZNÁMKU, ŽE ŽÁDÁTE O VYSTAVENÍ ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ.

Žádost mohu vydat s datem nejdříve 16. 3. 2020. V tuto chvíli stále běží jarní prázdniny a škola bude uzavřena z důvodu šíření koronaviru až od pondělí! Vaše požadavky můžete ale posílat již nyní. Pokud bude online systém fungovat, jak má, budu žádosti od pondělního rána okamžitě odesílat.

Dle informací České správy sociálního zabezpečení:

„Elektronicky obdržený tiskopis od školy rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (emailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - omluvenku). Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis: buďto vytiskl, vyplnil, podepsal a fyzicky předal zaměstnavateli, anebo tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis).“

Zaměstnavatel vyplní část C tiskopisu a předá jej příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

 

Mgr. Jaroslava Němcová, ředitelka školy