ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Za poznáním a vědou do muzeaDne 18. 12. 2019 navštívili žáci 5. třídy Muzeum Vysočiny v Jihlavě, kde je čekal program s názvem: KAM HORNÍK NEMŮŽE, TAM NASTRČÍ PERMONÍKA.

Na úvod jsme se přesunuli v čase do 13. století, kde jsme dostali hornickou známku a „sfárali do dolu“. Jeden z žáků si oblékl oděv středověkého horníka a spolu s ostatními si vyzkoušeli práci se středověkými hornickými nástroji. Dozvěděli se, jak se z rudy získávalo stříbro. Na závěr si mohli zkusit práci ve středověké mincovně, konkrétně ražbu replik mincí ze 13. století (feniky a brakteáty).

Program byl zábavný a poučný, protože jsme se dozvěděli o historii dolování stříbra v Jihlavě.

Renata Seidlová