ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Výuka 12. - 30. 10. 2020Vážení rodiče,

po dohodě s p. ředitelkou Čerklovou ze ZŠ Brtnice bude výuka probíhat následovně:

I. stupeň:

12.10. - 23.10. - prezenční výuka jako doposud, školní družina bude rovněž fungovat jako doposud

26.10. - 27.10. - volno vyhlášené ministrem školství, provoz školní družiny bude přerušen

29.10. - 30.10. - podzimní prázdniny, provoz školní družiny bude přerušen

II. stupeň:

12.10. - 16.10. - všechny čtyři třídy zůstávají doma na distanční výuce (v budově školy zůstane pět tříd ZŠ Brtnice v prezenční výuce)

19.10. - 23.10. - všechny čtyři třídy budou mít prezenční výuku (doma zůstane pět tříd ZŠ Brtnice, čímž dodržíme nařízení Ministerstva školství, aby v prostorách školy probíhala výuka pouze poloviny tříd)

26.10. - 27.10. - volno vyhlášené ministrem školství

29.10. - 30.10. - podzimní prázdniny

Obědy budou všem žákům druhého stupně na příští týden odhlášeny automaticky!

Jaroslava Němcová, ředitelka školy