ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADYOznamuji tímto výsledky voleb do Školské rady:

Zástupcem za pedagogické pracovníky byla zvolena Mgr. Andrea Stránská s počtem hlasů 12 (z celkového počtu 13 platných hlasovacích lístků).

Zástupcem za zákonné zástupce nezletilých žáků byla zvolena Zdenka Běhalová s počtem hlasů 36 (z celkového počtu 72 platných hlasovacích lístků).

První zasedání nově zvolené Školské rady proběhne ve čtvrtek 17. 6. 2021 v 15.00 hodin v prostorách školy.

 

Mgr. Jaroslava Němcová, ředitelka školy