ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮVážení rodiče,

na základě vyhodnocených dotazníků bych ráda shrnula Váš pohled na distanční výuku a připojila k němu svůj komentář. Předně bych Vám chtěla poděkovat za účast. Ze 132 dotazníků se nám jich vrátilo 115 – tedy 87%.

Vyhodnocení dotazníků vkládám až nyní z toho důvodu, že v pondělí 29. 3. proběhla pravidelná porada pedagogického sboru. Chtěla jsem nejprve o situaci mluvit se všemi kolegyněmi.

Z dotazníků nevyvstal žádný závažný problém a upřímně ani podnět ke změně distanční výuky. Víte, že máte možnost kdykoliv přijít, pokud máte potřebu něco řešit. Prostřednictvím dotazníku jste se mohli vyjádřit dokonce anonymně, tedy bez ostychu. Nemám proto důvod se domnívat, že by v něm nebyly dostatečně odraženy Vaše názory. Díky velkému množství vyplněných dotazníků je z mého pohledu průzkum vypovídající. Berte to na vědomí při mém dalším komentáři.

V příloze naleznete vyhodnocení jednotlivých otázek pomocí grafů. Protože u některých otázek jsou z podstaty věci velké rozdíly mezi I. a II. stupněm, výsledky jsem rozdělila do skupin.

dotazník - vyhodnocení.pdf

 

Otázka č. 1 – ČAS STRÁVENÝ ONLINE VÝUKOU

Zajímalo nás, jaké množství času nad výukou svého dítěte musíte každý den strávit. Výsledky dle očekávání souvisí s věkem dítěte – čím mladší dítě, tím větší časová zátěž pro rodiče.

 

Otázka č. 2 – POČET ONLINE HODIN DENNĚ

Ve druhé otázce jste se vyjadřovali k množství online hodin. Vím, že vnímáte online hodinu jako čas, kdy je výuka Vašeho dítěte pod kontrolou paní učitelky a pro Vás alespoň trochu úleva. MŠMT stanovilo vhodné množství online hodin pro I. i II. stupeň. Na rovinu mohu napsat, že toto doporučení ne zcela dodržujeme. Ale v tom směru, že většinou poskytujeme vyšší počet online hodin, než jaké doporučuje ministerstvo. Podrobnější informace ze strany MŠMT naleznete níže.

Doporučení MŠMT a školní inspekce 

Dle MŠMT jsou online hodiny pro žáky extrémně zatěžující – hlavně kvůli udržení pozornosti, soustředění či digitálním kompetencím (samozřejmě čím menší děti, tím větší zátěž). Základní školy jsou nabádány k tomu, aby nepodléhaly tlaku rodičů a zachovaly poměr mezi počtem synchronních hodin (přímá online výuka) a asynchronních hodin (zadaná práce, kterou si dítě vypracuje samostatně ve svém tempu).

Přímá online výuka v 1. – 3. třídě by měla probíhat maximálně 2 x 30 minut denně, ve 4. – 5. ročníku maximálně 3 x 30 minut denně. Žáci by měly být rozděleni do menších skupin. Na II. stupni je doporučený počet online hodin maximálně 3 x 45 minut denně. Ostatní výuka by měla probíhat formou zadávání práce.

 

Otázka č. 3 – KOMPLIKACE PŘI ONLINE VÝUCE

Zde jste se vyjadřovali k problémům, které Vaší rodině komplikují distanční výuku. Nejčastěji jste zmiňovali špatné internetové připojení. Bohužel není v našich silách toto vyřešit. Co mě velice potěšilo, byl fakt, že pouze jeden rodič ze 115 dotázaných vidí jako problém špatnou komunikaci ze strany školy a dva rodiče hodnotí negativně spolupráci s učitelkami.

 

Otázka č. 4 - VYBAVENÍ MÉHO DÍTĚTE PRO VÝUKU

Poslední otázka hodnotila technické zázemí dítěte. Je pro nás jistě dobrou zprávou, že velké množství dětí má k dispozici vlastní počítač. Výuka pouze s využitím mobilního telefonu není příliš ideální. Hlavně při online hodinách nemusí žáci na malém displeji mobilu dostatečně vidět, co jim paní učitelka prezentuje.

Doplňující podotázky

Tam, kde jste se mohli dále vyjádřit, se většinou objevovala slova podpory, za která děkujeme.

V pěti případech se objevilo, že je pro Vás problematická výuka z toho důvodu, že nemáte tiskárnu. Řešte to prosím přímo s vyučující. Je jistě možné domluvit nějakou alternativu.

V šesti případech jste uvedli, že je pro Vás stále náročnější namotivovat dítě k výuce. S motivací už asi bojujeme všichni, i my dospělí… Ale nezbývá nám než vydržet. Vím, že se opakuji, ale po tom všem, co už máme za sebou, to společně zvládneme.

V jednom dotazníku se objevil požadavek, aby žáci měli zapnuté kamery a mikrofony. Aby se při výuce nemohli věnovat jiným činnostem a paní učitelka je měla více pod kontrolou. Když pominu technickou stránku (všechna vaše zařízení nemají kameru), není to reálné i z toho důvodu, že zapnuté mikrofony se navzájem ruší. Kdo někdy absolvoval videokonferenci, ví, o čem mluvím. Při většině online hodin sdílí paní učitelky na monitoru výukové materiály. V takové chvíli nemají ani zapnuté videokamery žáků žádný význam.

Ve dvou případech se objevil požadavek na osobní konzultaci žáka. Ty u nás samozřejmě probíhají (podle covidových pravidel). Opět je třeba obrátit se na konkrétní vyučující nebo třídní učitelku a konzultace si domluvit.

Závěrem…

Distanční výuka nenahradí plnohodnotně výuku, při které sedí děti v lavicích. A ani to není účelem. Paní učitelky se snaží vést hodiny tak, aby návrat do lavic byl pro žáky co nejjednodušší. Snad se brzy dočkáme…

 

Jaroslava Němcová, ředitelka školy