ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADYVážení rodiče, 

V týdnu od 7. června do 11. června 2021 bude probíhat volba členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků. Školská rada je orgán zřízený na základě § 167 školského zákona, kde jsou vymezeny její pravomoci. Školská rada při ZŠ a MŠ Puklice je tříčlenná. Funkční období stávající školské rady bude ukončeno 10. července 2021.

Do pondělí 31. 5. 2021 můžete podávat návrhy na kandidáta, který je zákonným zástupcem žáka ZŠ a MŠ Puklice. Je nezbytné, aby Vámi navržený kandidát s návrhem předem souhlasil.  

 Návrhy lze odeslat anonymně prostřednictvím emailu (reditel@zspuklice.cz) nebo poštou.

V případě jakýchkoliv nejasností se na mě neváhejte obrátit.

Jaroslava Němcová, ředitelka školy