ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Vnitřní řád školní družiny-změna!



Vážení rodiče, došlo ke změnám ve Vnitřním řádu školní družiny, a to: 

 

1. Úhrada poplatku za školní družinu:                      

          2.4. Poplatek za školní družinu a školní klub činí měsíčně částku 50,- Kč. Platba probíhá ve dvou splátkách:

                                           1. úhrada za 1. pololetí (září - leden) nejpozději do 30. 9. daného roku

                                           2. úhrada za II. pololetí (únor - červen) nejpozději do 30. 1. daného roku

2. Provozní doba ŠD:

         2.6.   Provozní doba školní družiny (klubu) je od pondělí do pátku, vždy od 11.30 hod. do 16.00 hodin.