ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Vánoční jarmark - zprávaVánoční jarmark

 

     V pátek 16. 12. 2016 se v prostorách naší základní školy konal vánoční jarmark. Akce byla 

zahájena v 15:30 hodin. Návštěvníci měli možnost zakoupit si výrobky žáků Základní a mateřské

školy Puklice, posedět a občerstvit se v kavárně, vyzkoušet si zdobení perníčků nebo se nechat

vyfotit s vánočními rekvizitami ve fotokoutku. Příjemnou novinkou, zejména pro děti, bylo zdobení

vánočních ozdob, malování na obličej a možnost vyzkoušet si za pomoci paní Hažmukové pletení

zvonečků nebo rybiček z pedigu. 

     Prodeje výrobků a vánočních dekorací se ujali žáci základní školy. Tradiční kavárnu měli

na starosti žáci deváté třídy, kteří se tohoto úkolu chopili velmi zodpovědně, o čemž

svědčí řada kladných ohlasů. 

     Vaší zásluhou se tento rok podařilo získat rekordní částku 23. 828,- (bez nákladů).

Tato suma bude použita pro Fredricka a na materiál pro další vyrábění.

     Děkujeme všem, kteří navštívili vánoční jarmark a taktéž všem, kteří jakkoliv přispěli 

k jeho organizaci. Zvláštní dík patří rodičům, kteří již pravidelně přispívají svými nádhernými

výrobky a lahodnými cukrovinkami, na nichž si pochutnávají návštěvníci v kavárně.

 

     Již se těšíme na další ročník

 

 

     žáci a pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Puklice