ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Úspěch v olympiádě z angličtinyOkresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Každý rok se vždy dva žáci z naší školy účastní Olympiády v anglickém jazyce. Cílem takové soutěže je rozvíjet zájem žáků o studium cizího jazyka, posilovat jejich motivaci ke studiu a zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizího jazyka. V letošním roce probíhala tato soutěž v březnu, a to pouze distančně.

Kategorie I.A je společná pro žáky 6. a 7. tříd, kategorie II.A je společná pro žáky 8. a 9. tříd.

Naši školu reprezentoval Kryštof Jirků, žák 7. třídy, a obsadil velmi pěkné 4. místo. K bronzovému umístění mu chyběly pouze dva body. V druhé kategorii soutěžila Veronika Hažmuková z 9. třídy a skončila na krásném 3. místě.

Oběma našim žákům srdečně gratulujeme a přejeme, aby je úspěch v této soutěži ještě více motivoval ke studiu.

Děkujeme za vynikající reprezentaci naší malé vesnické školy.

 

Hana Dražilová