ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Udělení dotaceVážení rodiče,

přestože v tuto chvíli není ještě vydáno písemné rozhodnutí o poskytnutí dotace (z důvodu administrativních komplikací), umístila se naše škola díky výborné připravenosti projektu ze strany vedení obce vysoko mezi žádostmi, kterým budou finance přiznány. Ačkoli v tuto chvíli obec v rukou písemné rozhodnutí nemá, nemůžeme již déle čekat a musíme začít jednat.

Protože škola musí být do 30. 6. kompletně vyklizena, využívám možnost danou školským zákonem a vyhlašuji ředitelské volno ve dnech 24. – 30. června 2020. Školní rok 2019/2020 bude ukončen předáním vysvědčení dne 23. 6. (Způsob předání bude upřesněn.) V tento den bude pro žáky I. stupně, kteří jsou přihlášeni ke vzdělávacím aktivitám, zajištěn provoz školy do 16.00 hodin.

Rodiče žáků I. stupně, kteří by potřebovali zajistit provoz školy do 30. 6., budou prostřednictvím třídních učitelek kontaktováni.

Práce na budově školy budou zahájeny v červenci a ukončeny k 30. listopadu 2020. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání s příslušnými úřady o zajištění náhradních prostor pro výuku na období září – listopad 2020 a vyřizování veškeré administrativy s tím spojené.

Pro výuku I. stupně nám budou poskytnuty prostory základní školy v Jihlavě na Jungmannově ulici. Naši žáci budou vyučování v pěti třídách vedených našimi učitelkami a to v samostatném křídle školy. Nebudou přicházet do styku se žáky ZŠ Jungmannova. I vchod do budovy budeme mít samostatný.

Pro výuku II. stupně nám budou poskytnuty čtyři učebny v základní škole v Brtnici. Naši žáci budou využívat stejné prostory jako žáci ZŠ Brtnice, bude docházet k jejich setkávání.

V tuto chvíli jednáme o tom, aby žáci II. stupně mohli být stravováni v základní škole v Brtnici. Předpokládáme, že žáci I. stupně budou moci využít jídelnu základní školy Jungmannova.

Školní družina i školní klub budou umístěny v prostorách základní školy Jungmannova.

PRO ŽÁKY I. A II. STUPNĚ ZAJIŠŤUJEME BEZPLATNOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU Z MÍSTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PUKLICÍCH DO NÁHRADNÍCH PROSTOR V BRTNICI A V JIHLAVĚ. POČÍTÁME ZÁROVEŇ S ODPOLEDNÍM ROZVOZEM ŽÁKŮ ZPĚT DO PUKLIC.

Chápu, že se Vám v tuto chvíli vyrojilo v hlavě množství otázek, na které jste nenašli odpověď. Výsledky dotace měly být známy v polovině dubna a zpoždění sedm týdnů je pro nás v tuto chvíli velice problematické. Budu Vás průběžně informovat o stavu jednání s uvedenými školami a dalších podrobnostech. Zítra se pokusím vyjednat pro rodiče žáků I. stupně možnost nahlédnout do prostor ZŠ Jungmannova v druhé polovině června.

Přestože situace nebude lehká, je v tuto chvíli vzhledem k technickému stavu školní budovy stále tím nejlepším možným řešením. Naším cílem je poskytnout žákům i Vám rodičům takové služby, abyste náročnost situace pocítili co nejméně. Moc ráda bych to samé přislíbila i učitelkám a dalším zaměstnancům školy. Ani pro ně nebude situace jednoduchá.

Jaroslava Němcová, ředitelka školy