ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Tříkrálová sbírka 2020 - poděkování pro ZŠ Puklice, záměry pro letošní rokdfsdfdsfsdfsfsdfsdfdsf.jpg

 

V Jihlavě dne 4.2.2020

Tříkrálová sbírka 2020 v Puklicích

Děkujeme žákům a pracovníkům ZŠ Puklice za velkou pomoc při letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme obyvatelům Puklic, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Díky štědrosti dárců a úsilí koledníků byla letošní Tříkrálová sbírka nejúspěšnější v celé její dvacetileté historii.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Puklicích byl letos 20 329,-Kč.

DĚKUJEME.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 v regionu Oblastní charity Jihlava činí: 2 078 876,- Kč.

 

O účelném rozdělení výtěžku na jednotlivé záměry vždy rozhoduje tříkrálová komise na základě předložených projektů. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.

 

Peníze z letošní sbírky chceme využít například na rekonstrukci našeho Centra sociálních služeb Mahenka, kde sídlí Bárka – domácí hospic a Adapta, odlehčovací služba, nebo i na posílení vozového parku našich terénních služeb.

 

Roman Mezlík

    koordinátor Tříkrálové sbírky

    mob.: +420 737 536 131

    e-mail: roman.mezlik@jihlava.charita.cz

 aaaaaaaaaa.png

                       

bbbbbbbb.jpg

 

 

Záměry na využití 2020.pdf