ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Tříkrálová sbírka 2017Vážení rodiče,

dne 11. 1. 2017 proběhne na ZŠ a v obci Puklice "Tříkrálová sbírka 2017".

Využití:

Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Výnos Tříkrálové sbírky 2017 bude rozdělen mezi více než osm set záměrů.

Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí (projekty na udržení zdrojů obživy a vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

 

Brněnská diecéze

Například: Podpora nové terénní Asistence sv. Františka pro přímou pomoc lidem na ulici v Brně, Stavební úpravy Denního centra a Noclehárny pro lidi bez domova v Hodoníně, nákup automobilu pro terénní služby Oblastní charity Tišnov, výstavba nových prostor Domov pro matky v tísni a Ranou péči pro rodiny s velmi malými dětmi s postižením v Třebíči, pomoc sociálně vyloučeným rodinám na Znojemsku a desítky dalších.

 

Děkujeme za jakýkoliv finanční dar.