ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Třídní silák - sportovní akce pro 1. stupeň"Přejeme vám co nejlepší výkony a hezké sportovní zážitky. Třídnímu silákovi NAZDAR!"

Těmito slovy dnes byla zahájena nová sportovní akce nazvaná TŘÍDNÍ SILÁK. Žáci a žákyně

1. stupně si mohli prověřit hbitost, sílu a vytrvalost v následujících šesti disciplínách: hod, skok z místa,

běh na 50 m, běh na 400 m, držení činek v upažení, dřepy za minutu. Děti byly již od samého rána

velice natěšené, teď už jen zbývalo, aby vyšlo pěkné počasí. A to se také splnilo. Díky sluníčku a velkému

nasazení všech soutěžících se dopoledne vydařilo. Ti nejzdatnější soutěžící a nejlepší výkony budou 

vyhlášeny v pondělí. První tři chlapci a první tři dívky z každého ročníku se mohou těšit na medaile.

Všichni účastníci obdrží diplomy, kde budou zaznamenány jejich výkony.       

 IMG_20190920_135846.jpgVydařené akci ZDAR.

 

Lucie Fišerová