ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Tonda obal 2019Ve čtvrtek 16. května 2019 se žáci základní i mateřské školy zúčastnili programu „TONDA OBAL NA CESTÁCH“ společnosti EKO-KOM. Program je zaměřený na třídění odpadu a je vždy přizpůsobený dané věkové skupině. Děti se dozvěděly, jak a proč se odpad třídí a co všechno je možné z něj dále vyrobit. Měly také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Všechny děti byly velice šikovné, bez problémů se jim podařilo roztřídit obrázky různých odpadků do správných kontejnerů a bezchybně odpovídaly na otázky lektorek. Jsme hrdí, že naši žáci nejsou v otázce třídění odpadů žádnými začátečníky.

Renata Chalupová

 

IMG_4297.JPG

 

IMG_0954.JPG