ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Sportovní událostiPŘESPOLNÍ BĚH

Dne 2. 10. 2019 se na Skalce v Jihlavě uskutečnil tradiční přespolní běh pořádaný Asociací školních sportovních klubů. Této akce se účastníme pravidelně. Naší školu reprezentovali žáci i žačky z 2. stupně a závodili ve dvou věkových kategoriích. Mladší i starší žačky běžely 1,5 km a mladší žáci měli trasu 2 km. Starší žáci museli uběhnout celkem 3 km. Letos nám počasí opět moc nepřálo, přesto děti podaly dobré výkony.  Soutěž jsme si užili a těšíme se na příští rok.

Minifotbal

Dne 10. 10. 2019 na hřišti u ZŠ Rošického se konal turnaj minifotbalu. Bohužel jsme nepostoupili, ale jednotlivé zápasy jsme si užili a hrály s velkým nasazením.

Vladimíra Göthová