ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Soutěže a olympiádyOhlédnutí za soutěžemi a olympiádami

 

            V uplynulém čtvrtletí se naši žáci zúčastnili množství vědomostních olympiád a soutěží, ve kterých statečně hájili dobré jméno školy.

            V lednu proběhla dějepisná olympiáda, kde nás reprezentovali František Kuchyňa a Dagmar Pauzarová (oba z 8. ročníku). O olympiádě z českého jazyka, která proběhla rovněž v lednu, jste již byli na webových stránkách informováni.

            V únoru se Veronika Hažmuková (7. ročník) a Tadeáš Doležal (9. ročník) vypravili na olympiádu z anglického jazyka. Tadeáš se v únoru podíval do Jihlavy znovu, a to o týden později  na zeměpisnou olympiádu.

            Letos poprvé se naše škola zapojila do znalostní soutěže „Poznej Vysočinu“, vyhlašovanou Krajským úřadem Kraje Vysočina, prostřednictvím Patrika Šuhaje (8. ročník) a Vanesy Polákové (9. ročník), kteří zvítězili ve školním kole a postoupili do kola krajského.

            Z dalších soutěží stojí jistě za zmínku matematická soutěž Pangea, na jejíž výsledky zatím čekáme, nebo soutěž fingrplay, ve které žáci spolu s p. učitelkou Stránskou prověřují svoji finanční gramotnost.