ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Školní jídelna - oznáměníOznamuji rodičům žáků,

kteří hradí za stravu sporožirem, že z důvodu opravy PC v měsíci červenci

nebylo možno provést vrácení přeplatků na účty. Přeplatky a nedoplatky

budou započítány do srpnových záloh.

Děkuji za pochopení

 

Jana Kourková

vedoucí ŠJ