ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Rozsvícení vánočního stromu 2019To, že není snadné stát na pódiu a zpívat, hrát či recitovat, vám potvrdí žáci 1. - 7. ročníku, kteří dne 30. 11. vystoupili 

na akci zvané Rozsvícení vánočního stromu. Po požehnání od pana faráře předvedly svůj program děti z MŠ. 

Hned poté všichni, co v tento chladný předvánoční večer dorazili, zhlédli čísla žáků základní školy. Ohřát se mohli

jak u sudů s ohni, tak při pohledu na ohnivou show, která následovala. Po šlehajících plamenech všechny čekalo několik

vánočních koled interpretovaných místními spolky. Zlatým hřebem večera bylo rozsvícení puklických "dvojčat", na které

se hlavně ti nejmenší těšili nejvíce.  

 

Za:    čas, po který pilně trénovali,

         odvahu, kterou prokázali,

         odhodlání předvést co nejlepší výkon,

         a příjemně strávený sobotní večer . . . všem žákům děkujeme a doufáme, že jste se dobře bavili.

 

Lucie Fišerová