ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 18. 1.Vážení rodiče,

jak jste byli již dříve informováni, v pondělí 18. 1. proběhnou třídní schůzky přes aplikaci MEET.

I. stupeň

Paní učitelky třídní Vás budou kontaktovat (nebo již kontaktovaly) ohledně termínu individuálního pohovoru.

II. stupeň

V 16.30 hodin bude do Classroom vložen návrh klasifikace Vašeho dítěte v I. pololetí tohoto školního roku.

V 16.55 hodin bude rovněž do Classroom vložen odkaz na aplikaci MEET, na kterém proběhne rodičovská schůzka.

V 17.00 hodin bude rodičovská schůzka zahájena.

V případě, že se nebudete moci schůzky zúčastnit, domluvte si prosím s třídní učitelkou náhradní termín.

 

Jaroslava Němcová, ředitelka školy