ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

První týden onlineVážení rodiče,

na úvod bych Vám chtěla upřímně a ze srdce poděkovat. Ocitli jsme se ze dne na den v situaci, kterou jsme si nikdy neměli možnost vyzkoušet. Byli jsme hozeni do vody a učíme se plavat. Spousta škol zaznamenává vzrůstající nespokojenost rodičů, kteří zoufale hledají způsob, jak skloubit vlastní práci, péči o domácnost a dohled nad školními povinnostmi svých dětí. (O tohle se už týden snažím i já sama a vím, jak je to náročné.) Paní učitelky mi už mnohokrát ukázaly, jak silné jsou. A nyní to dokazujete i Vy, rodiče. Náš pedagogický sbor dělá vše proto, aby Vám práci co nejvíce usnadnil. Ale ti menší, prvňáčci, druháčci a další, to bez Vaší pomoci prostě nezvládnou. Mám přístup do všech virtuálních tříd, jsem s učitelkami v neustálém online kontaktu a je i pro mě samotnou obrovskou motivací, když od nich slyším, jak statečně bojujete, a dokonce přicházíte s vlastními návrhy na zlepšení. Máte můj obdiv.

Máme za sebou první týden výuky online. Během tohoto týdne jste měli Vy, Vaše děti, ale i učitelé možnost zaběhnout se v novém způsobu výuky a pokusit se v rámci možností nastavit výuce nějaký řád. Situace je někdy nesprávně vnímána jako zadávání domácích úkolů. Paní učitelky ale nedávají domácí úkoly. Pomocí zadávané práce zajišťují online výuku, protože to se od nás učitelů teď očekává. Každý předmět v každém ročníku má svůj obsah, se kterým se žáci musí během školního roku seznámit. Jako učitelka dějepisu vím, že dítě, které zapře, že kdy žil Karel IV., může dostat z dějepisu jedničku při probírání jiné látky. Ovšem výpadek v předmětech jako je matematika, český nebo anglický jazyk může dítě poznamenat na celou školní docházku, ale i u přijímacích zkoušek nebo při dalším studiu.

Situaci nijak nenahrává fakt, že školy zatím tápou a snaží si nastavit vlastní způsob online výuky podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Věřím, že příští týden dojde ze strany ministerstva k nastavení alespoň nějakých pravidel, která budou všem ku prospěchu.

První prognózy zatím ukazují, že by se děti mohly vrátit do lavic v červnu (jedná se zatím opravdu pouze o spekulace) s tím, že bude zváženo prodloužení školního roku do července. Myslím, že v tuto chvíli jsme ochotni přijmout jakoukoli variantu, pokud na jejím konci bude zdravá a fungující země.

Hodně síly.

Jaroslava Němcová, ředitelka školy