ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Provoz školyVážení rodiče,

rozhodla jsem se konkrétněji popsat současnou situaci na naší škole. Možná i v reakci na to, jak ji občas prezentují média.

Deváťáci

Dne 11. 5. nastoupily do škol 9. ročníky. Jejich vstup byl povolen z důvodu přípravy na přijímací zkoušky (nikoli z důvodu výuky). Přirozeně jim proto byla nabídnuta příprava z českého jazyka a matematiky. Hodinu denně z každého předmětu jsme s učitelkami zvolily proto, aby příprava měla nějaký efekt. Čtyři hodiny v kuse by žáci plnou pozornost neudrželi. A nám jde o to, abychom je na střední školy dobře připravily. Prezenční příprava bude ukončena v pátek 5. června. Příprava na přijímací zkoušky probíhá po celou dobu dálkové výuky. Jak dalece ji žáci využívají, už ale není v naší moci ovlivnit.

I. stupeň

Od pondělí 25. 5. se otevřely školy pro vzdělávací aktivity na I. stupni. Pojem vzdělávací aktivity je užíván z toho důvodu, že opět nelze v současném stavu nastavit klasické vyučování. V naší škole nastoupilo 84% žáků (upraveno na 90% z důvodu nově přihlášených žáků). Ač se zdálo, že dodržet stanovené podmínky není v našich silách, škola funguje. Paní učitelky z I. stupně jako již mnohokrát před tím ukázaly, že zvládnou nemožné. Děti fungují v pěti skupinách, které se nesmí navzájem setkávat – v šatně, na toaletách, ani v jídelně. Nemohou proto vstupovat do školy průběžně, nemohou jít všichni na oběd až po skončení vyučovacích aktivit. Zdržení jedné skupiny automaticky ovlivní i skupiny ostatní.  I během odpoledne se děti z různých skupin nemohou spojit. Ani když je v každé skupině jen jedno dítě.

Předávání vysvědčení

V tuto chvíli nejsem schopna stanovit, jakým způsobem proběhne předávání vysvědčení. Pokud budeme muset zachovat skupiny maximálně 15 osob, které se nesmí setkat, bude to náročné. V tuto chvíli nezbývá než počkat, co přinese vývoj situace.

Ukončení školního roku

I datum ukončení školního roku je pro mě v tuto chvíli otazníkem. Pokud získáme z Ministerstva financí dotaci na obnovu školy, musí být budova školy do 1. 7. kompletně vyklizena. Budu pak zvažovat zkrácení školního roku. Ze zákona mohu využít až pět dní ředitelského volna. Výsledky dotace měly být známy v polovině dubna, zatím zveřejněny nebyly. V rámci možností vyjdeme vstříc rodičům, kteří budou potřebovat zajistit provoz školy do 30. června. Konkrétní podmínky ale mohu nastavit až ve chvíli, kdy budu znát výsledky dotace. Sledujte prosím pravidelně web školy (možno nastavit odběr aktualit).

II. stupeň

V médiích proběhla informace, že od 8. června se otevírá škola pro II. stupeň. Dovolte mi upřesnění. Ani na II. stupni nedojde k obnovení výuky, ale školy mohou v rámci svých možností nabídnout žákům občasné konzultace. Jakým způsobem budou nastaveny konzultace na naší škole uvádím v samostatném článku. V tuto chvíli se ve škole pohybuje pět skupin prvního stupně, které se nesmí potkávat. Není v naší moci nastavit smysluplný provoz s dalšími čtyřmi skupinami z druhého stupně. Ve škole je vypnuté zvonění, protože nemůžeme dodržovat klasické přestávky. Přestávky stanovují třídní učitelky tak, aby se na chodbě a toaletách děti nepotkaly.

Vzhledem k tomu, že naše školní jídelna již něco pamatuje, je náročné udržet jídlo v podmínkách stanovených vyhláškou pro pět výdejů (pět skupin I. stupně). Děti si nesmí samy jídlo odebírat. Vše je jim přinášeno a odnášeno na stůl. Po každé skupině musí být jídelna vydezinfikována. Žákům II. stupně tak obědy nabídnuty nebudou.

A dalším, možná v tuto chvíli největším problémem je, že lavice z II. stupně byly použity na I. stupni, kde musí mít každé dítě svou. Pro II. stupeň nám v tuto chvíli zbývá 23 lavic na 54 žáků (upraveno na 19 lavic z důvodu nově přihlášených žáků I. stupně).

Dle výše uvedeného je nereálné, aby škola byla otevřena pro II. stupeň denně (což ani MŠMT nepožaduje). Po 8. červnu budou do konce školního roku zbývat tři týdny. Za tu dobu se žáci ani nestihnout duchem vrátit do režimu školy. Zvolily jsme proto jednou týdně třídnickou hodinu, kdy se setkají žáci s třídní učitelkou, a konzultace z předmětů, které považujeme za stěžejní – matematika, český jazyk, anglický jazyk. Po zjištování průběhu dálkové výuky byla přidána i konzultace z fyziky a chemie. Z ostatních předmětů – dějepis, zeměpis, přírodopis, německý jazyk – mohou žáci požádat o konzultace individuální. Konzultace nejsou pro žáky povinné. Očekáváme ale, že pokud byla někomu dálkově probíraná látka nejasná, využije je pro ujasnění.  

Zhodnocení dálkové výuky

Myslím si, že dálková výuka byla vzhledem k možnostem nastavena tak, aby byla pro všechny zúčastněné co nejjednodušší. Všechny paní učitelky pracují jednotně v prostředí Google classroom. Žáci se nemusí přizpůsobovat různým stylům výuky, rodiče sourozenců nemusí přemýšlet, co kde hledat. Aplikace je zdarma, je přístupná z jakéhokoliv počítače či mobilu připojeného na internet. Žák vstoupí do své virtuální třídy, kde může komunikovat se všemi učiteli. O všem změnách se snažíme pravidelně a včas informovat. Dálková výuka nadále pokračuje pro II. stupeň a pro děti z I. stupně, které se ke vzdělávacím aktivitám ve škole nepřihlásily.

Za všechny pedagogy i nepedagogy ve škole se nebojím napsat, že jsme pro žáky udělali za současné situace, na kterou se nikdo nemohl předem připravit, maximum.

Jaroslava Němcová, ředitelka školy