ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Přijímací zkoušky na šk. rok 2020/2021Přijímací zkoušky na školní rok 2020/2021

Blíží se termín odevzdání přihlášek na SŠ, kterým je 1. březen (nejpozději  2. březen). Z důvodů kontroly a potvrzení známek na přihlášce žáci přinesou vyplněné 2 přihlášky výchovné poradkyni nejpozději v pátek 14. února 2020.  Obě přihlášky budou stejně vyplněné – mohou být i kopírované.

Pokud je třeba mít na přihlášce potvrzení lékaře, toto vyřizujte raději až po kontrole ve škole (z důvodu častých chyb při vyplňování).

Zákonní zástupci mají také možnost nechat si vysvědčení na přihlášce  ověřit notářsky.  

 

Nejpozději do 15. března si zákonní zástupci vyzvednou u výchovné poradkyně zápisový lístek, který do 10 dnů od rozhodnutí o přijetí odevzdají na SŠ. Bez jeho podání žák nebude přijat. Termín vyzvednutí zápisových lístků bude sdělen začátkem března.

 

Podrobnější informace získají žáci v hodinách PČ, případné dotazy zodpoví VP ve svých konzultačních hodinách.

 

Průběh přijímacího řízení bez potíží přeje

Miroslava Tarasová, VP