ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Přijímací řízení na SŠ - informaceInformace k přijímacímu řízení

Přijímací zkoušky se konají 14. a 15. dubna 2020.

Jakmile žák ze stránek školy či z míst k tomu určených zjistí, že je přijat, podává zákonný zástupce vyplněný ZÁPISOVÝ LÍSTEK nejpozději do 10 dnů!!!! (návod na vyplnění viz dole na stránce). Žák je přijat na školu pouze na základě podaného zápisového lístku.

V případě nepřijetí žáka (rozhodnutí přijde dopisem) IHNED do tří dnů od obdržení rozhodnutí podává zákonný zástupce odvolání na školu, zároveň MUSÍ podat vyplněný ZÁPISOVÝ LÍSTEK na školu, kam je přijat (druhá v pořadí).

Jestliže žáka po odvolání přijmou na školu, vyzvedne si zápisový lístek  (předloží rozhodnutí o přijetí) a přinese do školy, která jej vzala na odvolání.

 

V případě jakýchkoli nejasností a obtíží se na mě obraťte

Miroslava Tarasová, VP

 

vzor.jpg