ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Přijímací řízení na SŠPřijímačky v kostce

Přijímací řízení ve středních školách

Od školního roku 2016/2017 jsou součástí přijímacího řízení u maturitních oborů povinné jednotně zadané testy z českého jazyka a matematiky. Termíny pro vykonání jednotné zkoušky každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 30. září.

 

Termíny podání přihlášky ke studiu

Uchazeč/ka se může v prvním kole přijímacího řízení hlásit do dvou škol nebo zvolit dva různé obory, a to kdekoli v České republice. Do tiskopisu přihlášky se vyplňují oba výběry.

Přihlášky se podávají nejpozději do:

 

 

 

30. listopadu 2019

platí pro obory s talentovou zkouškou:

-         ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění

-         obory konzervatoří

-         4, 6 a 8leté obory Gymnázium se sportovní přípravou

 

1. března 2020

 

platí pro všechny ostatní obory

 

 

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích mají barevné rozlišení podle druhu i formy vzdělávání:   

růžový podtisk, denní forma -     Prihlaska_SS_2017_denni.pdf

Prihlaska_SS_2017_denni.xlsx

zelený podtisk, ostatní formy -    Prihlaska_SS_2017_ostatni.pdf

Prihlaska_SS_2017_ostatni.xlsx

modrý podtisk, obory s talentovou zkouškou, pro všechny formy

Prihlaska_SS_2017_talent.pdf

Prihlaska_SS_2017_talent.xlsx

hnědý podtisk, nástavbové obory, všechny formy vzdělávání

Prihlaska_SS_2017_nastavba.pdf

Prihlaska_SS_2017_nastavba.xlsx

 

První kolo přijímacího řízení

Stanovená období pro první kolo platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele a pro všechny formy vzdělávání:

 

 

2. ledna – 15. ledna 2020

 

 

pro talentovou zkoušku

do oborů ze skupiny 82 Umění a užité umění

 

 

15. ledna – 31. ledna 2020

 

 

pro talentovou zkoušku

do oborů konzervatoří

 

 

2. ledna – 15. února 2020

 

 

pro talentovou zkoušku

do oboru Gymnázium se sportovní přípravou

 

 

12. dubna – 28. dubna 2020

 

·         pro maturitní obory gymnázií a středních odborných škol

·         pro nástavbové obory

 

22. dubna – 30. dubna 2020

 

·         pro obory se závěrečnou zkouškou

·         pro obory s výučním listem

·         pro zkrácené studium oborů s vyučením a obory s maturitní zkouškou

 

Jednotná přijímací zkouška do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Pro první kolo přijímacího řízení do 1. ročníků maturitních oborů školního roku 2020/2021 stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 60c odst. 1, termíny konání jednotné přijímací zkoušky takto:

 

 

1.      termín

2.      termín

 

Ø  do 4letých oborů

Ø  do nástavbových oborů

 

 

14. dubna 2020

 

 

15. dubna 2020

 

 

Ø  do 6 a 8letých gymnázií

 

 

16. dubna 2020

 

 

17. dubna 2020

 

 

náhradní termíny konání zkoušky

(platí pro všechny uvedené obory)

 

 

13. května 2020

 

 

14. května 2020

 

 

Jednotná přijímací zkouška se týká oborů s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona, včetně nástavbového studia, a to ve všech formách vzdělávání.

 

Jednotná zkouška se nekoná do maturitních oborů:

 

  • ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění
  • oborů konzervatoří
  • oborů ve zkráceném studiu

 

Odkaz na vybraná ustanovení školského zákona, kterým se přijímací řízení na střední školy řídí:

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ustanoveni-o-prijimacim-rizeni-do-strednich-skol-ve-skolskem

 

 

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE VE SLOŽCE "VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ" - "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ"