ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

PŘIHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ I. STUPNĚ KE VZDĚLÁVACÍM AKTIVITÁM OD 25.5.2020Vážení rodiče,


pokud máte zájem, aby Váš syn/Vaše dcera navštěvoval/a od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 vzdělávací aktivity v naší škole, vyjádřete jej zasláním emailu na adresu sekretariat@zspuklice.cz. Email opatřete doručenkou, ať máte jistotu, že jej škola obdržela.

V emailu uveďte,
1. že máte zájem o vzdělávací aktivity ve škole,
2. jméno žáka, třídu,
3. dále se prosím vyjádřete k tomu, zda máte zájem o teplý oběd ve školní jídelně.
4. Uveďte, zda bude dítě odcházet domů samo či v doprovodu a v kolik hodin přibližně
bude dítě školu opouštět (tuto informaci bude možno ještě upřesnit).

ZA PŘIHLÁŠENÉ BUDU POVAŽOVAT VŠECHNY ŽÁKY, JEJICHŽ RODIČE SE ELEKTRONICKY VYJÁDŘÍ DO 18. 5. 2020. NA POZDĚJŠÍ ŽÁDOSTI NEBUDE BRÁN ZŘETEL.

Na základě počtu přihlášených žáků budou stanoveny školní skupiny, pravděpodobně podle ročníků. O pedagogických pracovnících přidělených ke skupinám bude rovněž rozhodnuto podle počtu přihlášených. Vzhledem k počtu žáků prvního stupně 77 osob a při vytvoření pěti
skupin (celkem 75 osob) předpokládám, že ke vzdělávacím aktivitám budou přijati všichni žáci, jejichž rodiče o to požádají.

Do vzdělávací skupiny nebude možné od 25. 5. 2020 přistoupit. Absenci při vzdělávacích aktivitách bude rodič povinen omluvit, zameškané hodiny se ale nebudou počítat do absence uváděné na vysvědčení.


Škola nemůže dle nařízení MŠMT poskytovat ranní družinu. Budova školy bude pro žáky otevřená v době 7.15 – 16.00 hodin.

Při počtu žáků ve skupině do 12 osob (včetně) budou zachovány rozestupy mezi lavicemi 2 metry. Při počtu žáků ve skupině 13 – 15 osob bude využita výjimka pro rozestupy mezi lavicemi 1,5 metru.

Zasláním emailu stvrzujete, že berete na vědomí všechny výše uvedené informace.

Jaroslava Němcová, ředitelka školy