ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Příušnice - prevence onemocněníMilí rodiče, na některých jihlavských školách se rozšířilo onemocnění příušnice.

Přijímáme tedy na naší škole preventivní opatření (zvýšená kontrola hygieny, poučení

žáků, dezinfekční gely)

 

 

Informace KHS Jihlava pro školy a školská zařízení

Prevence onemocnění (příušnice)

1. Dodržovat správnou životosprávu:

     pestrá strava se zvýšeným přísunem přirozených vitamínů.

     otužování,

     přiměřená fyzická aktivita (procházky na čerstvém vzduchu),

     časté větrání a nepřetápění místnosti, kde pobýváte,

     kvalitní a dostatečný spánek,

2. Vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi.

3. Nechodit na místa s velkou koncentrací lidí.

4. Mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí teplou vodou

nebo používat desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi.

5. Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos a ústa, použitý kapesník vyhodit.

6. Nedotýkat se rukama obličeje, nemnout si oči (sníží se riziko přenosu viru rukama

z kontaminovaných předmětů).

7. Nepůjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod.

8. Vyhnout se podávání rukou, objímání a líbání.

9. Posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitamínů, probiotik a enzymů.

10. Při prvních příznacích onemocnění vyhledat okamžitě lékaře a dodržovat veškerá léčebná i karanténní opatření

(minimálně 9 dní od prvních příznaků izolace).