ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Přerušení provozu školní družiny a klubuPŘERUŠENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Vážení rodiče,

 

v době hlavních prázdnin (červenec, srpen) nebudou školní družina ani školní klub provozovány.

                                                                                                              J. Němcová, ředitelka školy