ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Poznáváme svět - soutěž ve 4. ročníkuSoutěž čtvrťáků – Poznáváme svět

Ve čtvrté třídě jsme 30. ledna 2020 hodnotili vedle půlroční práce jednotlivců také půlroční práci skupin. Žáci ve čtyřech skupinách téměř půl roku plnili úkoly ve vlastivědě a přírodovědě, za které dostávali žetony do soutěže Poznáváme svět.

Část úkolů plnili v hodinách v rozlosovaných skupinách, některé body získávali za domácí práci nebo přípravu materiálů do hodin vlastivědy či přírodovědy.

Část bodů také získávali za spolupráci a schopnost se domluvit, za preciznost provedení, někdy za rychlost a také za výsledky pokusů. Vyskytly se i okamžiky, kdy splnit úkol byl problém, protože na pokus či úkol byla třeba domácí příprava, která ovšem zůstala doma. A i tento úkol musela skupina řešit.

Nejtěžší úkol čekal samozřejmě na závěr – shrnutí většiny informací dohromady, příprava ve skupině a závěrečná prezentace, kde všichni členové museli ukázat, co umí.

A výsledek?????  Snažili se všichni žáci, ale body rozhodly:

  1. Piloťáci pod vedení Nely                           42 bodů
  2. Radioactive crew pod vedením Radka     34 bodů
  3. Mickeymausové pod vedením Jirky          23 bodů
  4. Baletky pod vedením Kuby                       19 bodů

Odměnou byly všem krásné odměny a získané vědomosti i schopnosti práce ve skupině.

Pozorovatelem byla Miroslava Tarasová

 

DSCN4849.JPG

                               DSCN4851.JPG

DSCN4852.JPG

                                    DSCN4855.JPG