ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Oznámení školní jídelny - DŮLEŽITÉŠkolní jídelna Puklice                                    tel. 567 274 248

                                                                       e-mail.:  jidelnapuklice@seznam.cz           

 

                                          OZNÁMENÍ

 

 

      ŽÁDÁM VŠECHNY STRÁVNÍKY,  KTEŘÍ  BUDOU  KONČIT  ŠKOLNÍ

      DOCHÁZKU  V  MĚSÍCI  ČERVNU DŘÍVE A STRAVU  JIŽ NEBUDOU

      ODEBÍRAT,  ABY  TO  NAHLÁSILI  VE  ŠKOLNÍ  JÍDELNĚ  A  TO CO

      NEJDŘÍVE !!!

 

STRÁVNÍCI, KTEŘÍ HRADÍ  STRAVU  HOTOVĚ, AŤ TAK UČINÍ DO KONCE ČERVNA !!!

 

UPOZORŇUJI  RODIČE, ŽE OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU DOJDE

KE ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO:

 

                                               žáci od  7 –  10 let:       22,- Kč

                                               žáci od 10 – 14 let:       24,- Kč

                                               žáci nad 15 let:             25,- Kč 

 

                    Při neodhlášené stravě:                            62,- Kč (pouze oběd)

 

     Připomínám rodičům, že 1. platba ze sporožirových účtů za stravu na nový školní    

     rok 2016 – 2017 proběhne 24.8.2016.

 

     Žádám rodiče dětí, které nastoupí do ZŠ  ihned od prvního školního dne

     ( tzn.od 1.9.2015 ), aby je nahlásili nejpozději do 30.8.2016 ve školní jídelně.   

     Pokud nebude Vaše dítě přihlášeno, nebude moci odebírat stravu.

 

 

Děkuji

 

 

 

Jana Kourková

vedoucí ŠJ                                                                                                          V Puklicích 6.6.2016