ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

OTEVŘENÍ ŠKOLY PRO II. STUPEŇVážení rodiče,

v návaznosti na předchozí vysvětlující článek stanovuji provoz školy pro II. stupeň následovně:

konzultační dny: úterý 9. 6., úterý 16. 6., úterý 23. 6. 2020

nástup žáků do školy: 7.30 – 7.45 (7.15 – 7.30 vstupuje I. stupeň)

Žáci budou ve skupinách po ročnících (max. 15 osob), konzultace budou probíhat v kmenových učebnách.

 

Rozvržení dne:

7.45 – 8.30

třídnická hodina (třídní učitel)

8.40 – 9.25

1. konzultace

9.40 – 10.25

2. konzultace

10.35 – 11.20

3. konzultace

11.30 – 12.15

4. konzultace

Konzultace jsou nabízeny z předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika a chemie (vede je vyučující předmětu). Konzultace z předmětů dějepis, zeměpis, přírodopis a německý jazyk budou vedeny individuálně dle zájmu žáků.

 

1. konzultace

2. konzultace

3. konzultace

4. konzultace

6. ročník

Čj

M

F

AJ

7. ročník

M

F

Aj

Čj

8. ročník

F a Ch

Aj

Čj

M

9. ročník

Aj

Čj

M

F a Ch

Během přestávek mezi konzultacemi nebudou žáci opouštět třídu. Na toalety budou pouštěni postupně. Oběd nebude nabízen.

Konzultace jsou pro žáky dobrovolné. Povinně se do školy vrátit nemusí. I tak ale musí vrátit učebnice a vyklidit si před prázdninami šatní skříňku. Bylo by proto dobré, kdyby žáci na třídnické hodiny dorazili.

Důvody, které nás vedly k nastavení právě takového provozu pro II. stupeň, uvádím v předchozím příspěvku na webu školy.

Žáci budou o konzultačních dnech informováni prostřednictvím virtuální učebny Google classroom. Veškeré další dotazy směřujte na třídní učitelky.

Žáci nebudou na konzultace vpuštěni bez vyplněného čestného prohlášení, které naleznete v příloze. Čestné prohlášení se odevzdává pouze při prvním vstupu do školy. Žáci 9. ročníku, kteří navštěvují přípravu na přijímací zkoušky, nemusí potvrzení znovu odevzdávat.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.pdf

II. STUPEŇ - VYJÁDŘENÍ MŠMT.pdf

Jaroslava Němcová, ředitelka školy