ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

OTEVŘENÍ ŠKOLYVážení rodiče,

metodika MŠMT pro provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020 byla zveřejněna v sobotu 2. května. Dnes zasedla pedagogická rada, aby se pokusila podmínky stanovené ministerstvem aplikovat na provoz puklické školy. PRAVIDLA PROVOZU naleznete v příloze. Protože situace se mění a vyvíjí, je možné, že budou ještě upravována. Sledujte prosím informace na webu školy.

V příloze naleznete také ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, které bude muset žák při prvním vstupu do školy odevzdat. Rodič v prohlášení stvrzuje svým podpisem, že se u dítěte v posledních dvou týdnech neobjevily příznaky virového onemocnění. Rodič zároveň potvrzuje, že byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a zváží rizikové faktory při rozhodování o návratu dítěte do školy.

Do konce školního roku 2019/2020 nebude povinná školní docházka obnovena. Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná. Bohužel mi v tuto chvíli není zcela jasné, za jakých podmínek bude rodičům ponechána možnost čerpat ošetřovné.

Škola bude pro žáky I. stupně, kteří od 25. 5. nastoupí, otevřena od 7.15 do 16.00 hodin.

Žákům I. stupně, kteří se do školy nevrátí, bude nadále zajištěno vzdělávání na dálku.

Vzdělávání žáků 6., 7. a 8. ročníku bude nadále probíhat dálkovým způsobem. Ministerstvo školství se ke zmíněným ročníkům v tuto chvíli nevyjadřuje. O případných změnách budete neprodleně informováni.

Vzdělávání žáků 9. ročníku bude i nadále probíhat dálkovým způsobem. Od 11. května jim bude v prostorách školy umožněna příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka pod vedením vyučujících těchto předmětů.

Během zítřka budou na webu školy zveřejněna pravidla, podle kterých budou žáci hodnoceni na vysvědčení za II. pololetí. Vyhláška k hodnocení byla vydána teprve minulý týden. Během příštího týdne budou rodiče seznámeni prostřednictvím třídních učitelů s návrhem klasifikace svého dítěte za III. čtvrtletí.

 

Jaroslava Němcová, ředitelka školy

 

pravidla provozu.pdf

čestné prohlášení.pdf