ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Nový pan učitel ve 3. ročníku 

Hodina matematiky pod vedením Honzíka Slívy.

 

Honzík Slíva ze 3. třídy se 8. 1. stal jako mávnutím kouzelného proutku panem učitelem. Pod stromečkem totiž našel poukaz, díky kterému mohl vést jakoukoliv vybranou vyučovací hodinu. Volba padla na hodinu matematiky. Honzík si připravil oblíbené aktivity na trénování malé násobilky a vyučování zakončil zábavným videem. Všichni spolužáci si hodinu skvěle užili a zvonění, které ukončilo výuku, by nejraději oddálili. Honzík se svého úkolu zhostil na výbornou a vysloužil si velký potlesk.

IMG_20200107_084039.jpg     IMG_20200107_085513.jpg

                                           IMG_20200107_090843.jpg

 

 

V následujících hodinách čtení/psaní si děti zahrály na reportéry. Ve skupinách vymyslely otázky, které poté Honzíkovi položily.

 

 

 

Otázky pro Honzíka:

 

Jaké bylo být učitelem.

Byl jsi ve stresu?

Zlobily tě děti?

Bylo to pro tebe zábavné?

Jak se ti líbila hodina?

Kdo ze třídy byl nejhodnější?

Chtěl bys být učitelem?

Byl jsi nervózní?

Bavilo tě být učitelem?

Chtěl bys to znovu zažít?

Jaký jsi měl pocit?

Jakou bys chtěl mít hodinu?

Poslouchaly tě děti?

Co se ti líbilo nejvíce?

Těšil ses na hodinu?

Lucie Fišerová