ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Možnost otevření školyVážení rodiče,

na včerejší tiskové konferenci vláda nastínila možné scénáře dalšího vývoje včetně možnosti otevření škol:

  • od 25. května návrat žáků I. stupně (ve skupinách max. 15 žáků) na základě dobrovolnosti,
  • v průběhu června možné konzultace ve škole pro žáky II. stupně (na II. stupni nedojde v letošním školním roce k obnovení klasické výuky),
  • přijímací zkoušky na střední školy zřejmě v průběhu června (zatím bez stanoveného termínu),
  • otevření mateřských škol v kompetenci ředitele školy (po zajištění podmínek stanovených ministerstvem – v tuto chvíli nezveřejněny).

Veřejnost si žádá informace. Vláda proto představila možné scénáře. Ani vláda však není schopná odhadnout, zda budou moci být realizovány. Jasněji by mohlo být po zkušebním plošném testování a poté, co se prokáže, jak počty nakažených ovlivnila uvolněná atmosféra Velikonoc.

Protože ani já nevlastním věšteckou kouli (škoda…), nemá v tuto chvíli smysl tvořit možné scénáře otevření puklické školy, ke kterému nedojde dříve jak za měsíc. Předpokládám, že po 30. dubnu budeme moudřejší... O dalších krocích budete včas informováni a prostřednictvím učitelek se budete moci k situaci vyjádřit. Budeme se snažit nastavit co nejlepší podmínky pro všechny zúčastněné. Mějme ale přesto na mysli, že žádná z nabízejících se možností nebude plně uspokojující.

Hodně sil všem.

Jaroslava Němcová, ředitelka školy