ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

MAS Leader Loucko - dotaceS radostí Vám oznamujeme, že OÚ Puklice obdržel kladnou odpověď na žádost 
o dotaci týkající se zajištění bezbariérovosti a rekonstrukce odborné 
učebny v ZŠ. Celková částka projektu byla nastavena na 2 231 039 Kč a ze strany OÚ Puklice půjde o spoluúčast ve výši 5%. 

Nyní budou následovat výběrová řízení a přípravné práce. Samotná rekonstrukce 
je v plánu příští léto, takže od září 2020 se naše děti budou 
vzdělávat v multifunkční odborné učebně. Nepůjde pouze o informatiku, 
ale odborná učebna bude zařízená tak, aby zde mohla probíhat výuka v 
cizích jazycích, v češtině, v matematice, v přírodopisu, v chemii, ve 
fyzice atd. Mysleli jsme i na děti z mateřské školy, takže bude zajištěn 
rozvoj počítačové gramotnosti těch nejmenších. 

Výsledek obrázku pro mas leader loucko logo