ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Kulturní zážitky 2. stupněŠkola základ života

Dne 23.10.2019 se žáci druhého stupně vypravili do Horáckého divadla Jihlava na divadelní představení Škola základ života. Žáci se tedy vydali „ze školy do školy“, aby zjistili, jestli je základní škola opravdu základ života. V této hudební komedii, ve které zaznělo množství dobových písní, se určitě poznala nejen spousta žáků, ale i někteří učitelé :) Představení se dětem líbilo, a to i přes zdržení, kdy se v zápalu hraní zranil herec hrající jednu z hlavních postav.

 

Ten trapas nepřežiju

Dne 14. 11. 2019 navštívili žáci druhého stupně DKO Jihlava, ve kterém zhlédli komedii Ten trapas nepřežiju. Zábavnou formou jim hlavní hrdina a jeho průvodkyně trapasy vysvětlili, jak se chovat při seznamování, v kině, v autě a v dalších situacích, do kterých se my všichni denně dostáváme. Bouřlivý ohlas měly i dvě zpěvačky, které během představení vystoupily – Anička Slováčková a Nelly Řehořová. Po skončení představení si všichni mohli dojít pro fotky s podpisy účinkujících. Protože se představení všem moc líbilo, doufejme, že si z něho co nejvíc zapamatují a že se jim trapasy budou vyhýbat, a když už se s nějakým setkají, snad „ten trapas přežijí“:)

Radmila Chytilová