ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Jak na přijímací řízení?                  

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/17

 

  1. Platí formuláře přihlášek, které žáci obdrží v ZŠ, nebo si je mohou stáhnout ze stránek Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo ze stránek SŠ.
  1. Na všechny maturitní obory se budou povinně konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky (studijní obory označené K a M, včetně osmiletých a šestiletých gymnázií).
  1. V případě podání přihlášek na 2 maturitní obory konají uchazeči jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky na obou SŠ ve dvou vypsaných termínech 

 

 

  

Obecné informace k přijímacímu řízení

  1. Přihlášky

Přihlášku ke studiu oborů vzdělání s talentovou zkouškou  je třeba podat řediteli střední školy nejpozději do 30. listopadu 2016.

Přihlášku na ostatní školy je nutno podat řediteli střední školy do 1. března 2017.

 

Uchazeč si může podat nejvýše 2 přihlášky. Na přihlášce jsou vyplněny obě SŠ, na které se uchazeč hlásí, ve stejném pořadí na obou tiskopisech. Uchazeč se může hlásit na dvě různé SŠ nebo do dvou různých oborů studia na jedné SŠ. Základní škola potvrzuje obě přihlášky a eviduje je. Z tohoto důvodu je nutné odevzdat vyplněné přihlášky na školy s talentovou zkouškou nejpozději do 15. 11. 2016 a  přihlášky na ostatní SŠ do čtvrtka   9. února 2017 výchovnému poradci základní školy.

 Ředitel základní školy potvrdí každému uchazeči nejvýše 2 přihlášky. V případě, že se uchazeč hlásí na školy s talentovou zkouškou, může si podat ještě další 2 přihlášky na běžnou střední školu v jarním termínu.

 

Odeslání nebo osobní podání přihlášky SŠ je zcela v odpovědnosti žáka a jeho zákonných zástupců.

Základní škola přihlášky nezasílá!

 

  1. Termíny přijímacích zkoušek

Uchazeči, kteří se hlásí na obory SŠ, na které se konají přijímací zkoušky, budou písemně vyzváni SŠ, aby se dostavili k přijímací zkoušce.

Uchazeči, kteří budou konat jednotné přijímací zkoušky, budou konat tuto zkoušku na SŠ, kterou na přihlášce uvedli na prvním místě a budou rovněž písemně ke zkoušce pozváni.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

  1. 4. 2017 pro žáky 9. tříd  (žáci je konají na SŠ, kterou na přihlášce uvedli jako první)
  2. 2017 pro žáky 9. tříd (žáci je konají na SŠ, kterou na přihlášce uvedli jako druhou)

 

Termíny ostatních přijímacích zkoušek pro 1. kolo : od 22. 4. – 30. 4. 2017.

 

Kritéria pro přijetí zveřejní ředitelé středních škol na webových stránkách školy nejpozději do 30. října u oborů s talentovou zkouškou, u ostatních oborů do 31. ledna.

Do 15. března 2017 si zákonní zástupci žáků vyzvednou na ZŠ jeden zápisový lístek, který je evidován. Tento zápisový lístek lze odevzdat pouze na jednu SŠ.

 (pouze v případě přijetí žáka ke studiu na odvolání na jiné SŠ je možné si jej vyžádat zpět a použít znovu). Žáci, kteří se hlásí na SŠ s talentovou zkouškou a zároveň konají jednotné přijímací zkoušky na další SŠ, mohou si rovněž po přijetí na tuto další školu vyzvednout zpět zápisový lístek z předešlé  školy a uplatnit jej znovu.

V případě ztráty zápisového lístku vydává duplikát s evidenčním číslem opět ZŠ.

 

 

  1. Povinnosti zákonných zástupců žáků

1.

Zákonný zástupce (dále jen ZZ) se seznámí s podmínkami pro 1. kolo přijímacího řízení

-zkoušky, požadavky, lékařské potvrzení, další podmínky

(na stránkách střední školy)                                              

do 31. ledna

 

2.

ZZ vyplní přihlášku, kterou zašle na ZŠ, která ji ověří a potvrdí

 

do 9. února

 

3.

ZZ zašle na střední školy (max. 2) potvrzené přihlášky, zasílá o poštou (razítko 28. února) nebo osobně

Pozvánka k přijímacímu řízení přijde 14 dní před zkouškou!!

do 1. března

 

4.

ZZ si  vyzvedne v ZŠ zápisový lístek – proti podpisu

do 15. března

 

5.

ZZ se seznámí s rozhodnutím o přijetí – na stránkách SŠ nebo veřejně vyvěšeno na škole.

Nepřijetí zasílá škola písemně!!

 

 

6.

Žák přijat – do 10 dnů je třeba dodat zápisový lístek na SŠ

Žák nepřijat – do 3 dnů podat odvolání na SŠ – nejlépe osobně, nechat si potvrdit školou

do 10ti dnů

do 3 dnů odvolání

 

7.

V případě nepřijetí zjistit nové vypsané kolo přijímacích zkoušek, podat přihlášku a zúčastnit se zkoušek.

 

 

 

 

Co dělat, jestliže….

Žák se nemůže dostavit k přijímacímu řízení?

 

Do tří dnů je třeba doložit lékařské potvrzení na SŠ.

 

Žák není přijat?

 

Do tří dnů je třeba podat odvolání proti rozhodnutí – nejlépe osobně na SŠ. Další kroky na stránkách školy, možno poradit se na ZŠ, hledat školu, která má ještě volná místa.

 

Žák je přijat na obě školy?

 

Vybere si, kterou chce navštěvovat, do 10 dnů od rozhodnutí na ni podá zápisový lístek.

 

 

Žák podal na školu zápisový lístek, na odvolání byl přijat na školu, kterou by chtěl navštěvovat – může vzít zápisový lístek zpět?

Ano, na základě odvolacího dopisu mu SŠ vydá zápisový lístek, který odevzdá na školu, kterou chce studovat.

V případě, že žák neodevzdá zápisový lístek v řádném termínu řediteli střední školy, je na něj pohlíženo tak, že na tuto střední školu nechce nastoupit a nárok na umístění tak zaniká.

Některé SŠ konají tzv. přijímací zkoušky nanečisto a informace o jejich konání jsou uveřejněny na jejich webových stránkách. Vzorové přijímací zkoušky je možné také najít na stránkách CERMAT pod záložkou přijímací řízení 2017.

 

 

Směrodatné informace o středních školách a nabízených oborech najdete:

-    na webových stránkách středních škol,

-    na ÚP Jihlava,

-    na dnech otevřených dveří jednotlivých středních škol,

-    u výchovné poradkyně ZŠ a MŠ Puklice –Mgr. Miroslava Tarasová

 

Konzultace:

Mgr. Miroslava Tarasová

Pondělí 12.30 – 13.30

Po domluvě kdykoli tel. 567274236

Email: mirkadolezal@centrum.cz

Přeji hodně úspěchů a pevné nervy v průběhu celého přijímacího řízení na SŠ Vám i Vašim dětem!

 

 

 V Puklicích 20. ledna 2017                                     Miroslava Tarasová

                                                                                  výchovná poradkyně

 

 

 Dokument v příloze: Jak na přijímací řízení -leden.docx