ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PUKLICE

Informace pro rodiče - COVID-19Vážení rodiče,

na základě žádosti odboru školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina Vám touto cestou předávám informace související s výskytem a šířením koronaviru COVID-19 a postupem školy v dané situaci. Jedná se opravdu o pouhé předání informací, které většinou již znáte. Byla bych velice nerada, kdybych měla přispět k šíření paniky.

V přiložených informačních letácích se prosím seznamte s kroky, které byste měli podniknout v případě, že navštívíte rizikovou oblast.

Ve škole probíhá úklid a dezinfekce povrchů denně po vyučování. Nyní jsme přikročili k dezinfikování povrchů a klik i v průběhu dne. Děti budou opětovně upozorněny na správné mytí rukou, vhodné postupy při kašli a rýmě, ve třídách budou k dispozici dezinfekční mýdla, na chodbě a ve školní jídelně dezinfekční bezoplachové gely.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jaroslava Němcová, ředitelka školy

 

Informační leták ke stažení:

Informace pro rodiče.pdf